Systém řízení jakosti

Management společnosti SWBC – service, a.s. přijal pro plnění dlouhodobé koncepce několik základních závazků v oblasti jakosti.

Více informací

Kontrola kvality

Kontroly kvality jsou zaměřené především na dodržování smluvního harmonogramu prací a na zavádění preventivních opatření na předcházení vzniku neshod.

Více informací

Bezpečnostní prověrky

Naše společnost je certifikována Národním bezpečnostním úřadem dle zákona 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností na stupeň vyhrazené.

Více informací