O nás

Naše působnost

 • Obchodní centra
 • Průmyslové podniky
 • Multifunkční areály 
 • Administrativní budovy
 • Bytové komplexy a rezidence
 • Kulturní, společenské a hudební akce
 • Obchodní řetězce 

Bezpečnostní prověrky

Naše společnost je certifikována Národním bezpečnostním úřadem dle zákona 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností na stupeň VYHRAZENÉ.

Systém řízení jakosti

Management společnosti SWBC – service, a.s. přijal pro plnění dlouhodobé koncepce několik základních závazků v oblasti jakosti, a to:

 • zabezpečení stabilní jakosti služeb garantované zákazníkům souborem nástrojů a opatření definovaných řadou norem ČSN EN ISO 9001:2001 jako systém jakosti integrovaný do systému řízení společnosti při kladení důrazu na zabezpečení ochrany životního prostředí
 • vytváření podmínek pro neustálé zlepšování systému jakosti, což se kladně projevuje na zdokonalování souvisejících procesů a na hospodářských výsledcích společnosti
 • uspokojení potřeb a požadavků zákazníka a ostatních zainteresovaných stran.

          Předpokladem splnění tohoto závazku je soustavná vysoká úroveň technické profesionality a jakosti poskytovaných služeb.

Zabezpečení kontroly kvality

 • Vedení objektové dokumentace jako základní předpoklad kontroly kvality
 • Nepravidelné kontroly našich zaměstnanců vedoucími objektů a jednotlivých sekcí, pracovníky kontrolního oddělení a výjezdové skupiny centrálního dispečinku včetně provedení kontroly příslušné dokumentace a kontroly výpisů z elektronického systému obchůzkových kontrol 
 • Vyhodnocovaní elektronické dokumentace v centrále společnosti, operativní řešení případných neshod
 • Kontroly kvality jsou zaměřené především na dodržování smluvního harmonogramu prací a na zavádění preventivních opatření na předcházení vzniku neshod.